Danske anlægsgartnere

Som medlem af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere, er vi automatisk også en del af Håndværkets Ankenævn.

Det betyder, vi kan tilbyde vores kunder en ekstra sikkerhed.

Fordele som forbruger

Som forbruger kan du henvende dig til ankenævnet, hvis du er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde. Hvis du ikke er enig i prisen på arbejdet, eller hvis du ikke kan forlige dig med anlægsgartneren.

Forbrugeren har hverken pligt til at bruge nævnet eller til at følge nævnets afgørelser. Finder forbrugeren, at afgørelsen er forkert, kan man gå til domstolene og søge sin sag prøvet.

Nævnets afgørelse er bindende for anlægsgartneren.

Garantifond der sikrer kunden økonomisk

Bag ankenævnet ligger en Garantifond, der sikrer kunden, hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen eller har lukket virksomheden.